Vad är en ekernyckel?

  • En ekernyckel är ett verktyg speciellt utformat för att spänna eller släppa på ekrar. Många ekrar har en väldigt udda dimension på ekernippeln, tex 3,2 mm. Är du osäker på vilken storlek du har finns flera olika typer av ekernycklar där du får flera storlekar i en och samma nyckel - vilket brukar vara en väldigt bra nyckel för att göra justeringar. Det är ofta svårt att mäta sig till vilken storlek man har på ekernippeln eftersom det är så små storlekar och 10-dels mm.

    Se gärna vårt Magazine inlägg om hur man riktar hjul: https://www.tooorch.com/magazine/guider/att-rikta-cykelhjul-12-enkla-steg

  • Fick du svar på din fråga?