Vad är rekommenderat lufttryck för en standardcykel?

  • För att veta vilket lufttryck som är det rekommenderade måste du veta vilka cykeldäck som sitter på din cykel. Det finns alltid en angivelse på däckets sida som anger det rekommenderade lufttrycket. Lufttrycket anges oftast både i PSI (Pounds per square inch) eller bar. Som tumregel kan man saga att smala cykeldäck behöver ett högre lufttryck och breda cykeldäck behöver ett lägre lufttryck. Om man antar en bredd på däcket om 40 mm och en kroppsvikt på 60 kg bör lufttrycket normalt vara ca 3 Bar och om kroppsvikten istället är 85 kg bör lufttrycket öka till 4,5 Bar. Läs gärna mer i vår guide om lufttryck här.

  • Fick du svar på din fråga?