Är det ett problem att ha för lågt eller för högt lufttryck?

  • För lågt eller för högt lufttryck är dåligt

    Om du inte har tillräckligt med luft i dina cykeldäck ökar friktionen mot vägbanan markant, och det blir mycket jobbigare att cykla. Om du har en elcykel kommer ditt batteri att räcka mycket kortare sträcka än om du har rätt lufttryck i dina cykeldäck. Dessutom ökar risken för punktering. I synnerhet om du cyklar i skogen med en mountainbike och passerar partier med vassa stenar är det lätt hänt att man får punktering vid för lågt lufttryck.

    För högt luftryck är inte heller bra. Samtidigt som ett högre lufttryck minskar rullmotståndet ökar det också hårdheten i cykeldäcken. Det betyder att du kommer att känna alla ojämnheter i vägbanan eller på cykelvägen mycket mer. Ett alltför hart pumpat cykeldäck innebär alltså en mer obekväm cykeltur.

  • Fick du svar på din fråga?