Tumregler för lufttryck till en mountainbike

  • Generellt kan man säga att ju högre däcktryck, desto lägre risk för punktering. Högre däcktryck ger samtidigt lite sämre grepp och sämre komfort, och det kan bli väldigt halt om man kör över till exempel rötter eller hala klippor. Lägre däcktryck ger istället bättre grepp (såklart ner till en gräns där däcken blir ostabila och tenderar att wobbla), och lägre däcktryck ger slutligen högre rullmotstånd.

    Om man vill ha något att hålla sig till kan följande normala rekommendationer vara till hjälp; För slanglösa däck och ett 2.35 tums däck; 1.8 bar. Med slang kör på 2.0 bar. För ett grovt MTB 29″ däck som snarare är 2,7 tum (eller 68mm) kan det räcka med 1.2 bar fram och 1.4 bar bak. Men detta påverkas som sagt väldigt mycket av din vikt, underlaget och din körstil. Låt oss gå djupare in i frågan hur man hittar sin egen preferens istället.  Som redan nämnt handlar det om att hitta en lagom avvägning mellan grepp och stabilitet.

    Läs gärna vår guide om hur du optimerar lufttrycket för en mountainbike här.

  • Fick du svar på din fråga?