Vilken är den bästa däcktrycksmätaren?

  • Digitala däcktrycksmätare är de som oftast ger det mest exakta resultatet. Det gäller givetvis inte för alla olika modeller utan det beror på hur kombinationen av mekaniken och den digitala avläsningen fungerar. De bästa digitala däcktrycksmätarna landar på en noggrannhet på +/- 0.1 PSI. Dessutom har dessa mätare ofta ett mycket större omfång på skalan och kan mäta däcktryck på upp till 250 PSI eller mer. Slutligen är det lättare att läsa av en digital däcktrycksmätare – dels därför att de flesta har bakgrundsbelysning på displayen, och dels därför att det står en siffra man läser av snarare än att man skall försöka se var en pinne befinner sig i relation till en skala som på de mekaniska mätarna. Läs gärna vår guide om hur du väljer däcktrycksmätare här. 

  • Fick du svar på din fråga?