Vad är en minipump?

  • Minipumpar är cykelpumpar som är avsedda att ha med sig i ryggsäcken, i en väska som är fäst i ramen på cykeln. De är den minsta typen av cykelpumpar där du pumpar med handkraft. Vill man ha en ännu mindre cykelpump skall man välja en CO2 pump som pumpar med små engångs tryckluftsbehållare. Minipumparna har fördelen att de är små och lätta. Nackdelen är att det ofta krävs många fler pumptag för att fylla däcket till rätt lufttryck. De är också oftast av typen där munstycket sitter i slutet av själva pumpen vilket betyder att pumptagen måste tas försiktigt så att man inte skadar ventilen. Var noga med att säkerställa att du har rätt pump för rätt ventil (se bild nedan). Läs gärna mer om hur du väljer cykelpump i vår guide här.

    Om du köper en minipump rekommenderar vi att du skaffar sig en separat däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket. De digitala mätarna är bäst. Läs gärna vår guide Hur välja däcktrycksmätare för att lära dig mer.

  • Fick du svar på din fråga?