Hur högt lufttryck kan en pump ge?

  • De flesta cykelpumpar kan pumpa upp dina däck/din slang till ett tillräckligt högt lufttryck men i synnerhet cyklar som kräver högt lufttryck – till exempel landsvägscyklar – kan en pump som ger extra högt lufttryck vara att föredra. Det finns pumpar som kan ge ett så högt tryck som 160 PSI eller 11 bar vilket i del flesta fall aldrig behövs.

    Ett landsvägsdäck rekommenderas normalt maximalt upp till 9 bar om man väger över 85 kg så därför kan de flesta cykelpumpar klara vad som behövs. Var lite noggrann med att kontrollera maximalt lufttryck om du skall köpa en minipump eller en pump som monteras på cykeln eftersom de inte alltid klarar lika högt däcktryck och därför inte är lämpade för exempelvis landsvägscyklar. Läs gärna vår guide om rätt lufttryck.

  • Fick du svar på din fråga?