Vad är BPA?

  • BPA är en kemikalie - Bisfenol A - som finns i många plaster. Det är en kemikalier som har påvisats vara hormonstörande redan vid små doser enligt vår svenska kemikalieinspektion.

    Vi säljer bara flaskor som är fria från BPA.

  • Fick du svar på din fråga?