Hur skyddar ni mina personuppgifter?

  • Vi säkerställer begränsad tillgång: Det är bara behöriga personer som kan komma åt dina personliga uppgifter och detta endast under arbetstid. Vilka uppgifter som behandlas beror på arbetsuppgifternas omfattning och syfte.

    Hur vi lagrar dina personliga uppgifter: Så som lagen föreskriver hanterar vi dina personuppgifter bara under så lång tid som det krävs för att uppfylla de syften och ändamål som vi hade när vi samlade in och sparade dina uppgifter, eller så länge som krävs för att vi skall uppfylla våra rättsliga förpliktelser.Vi kommer att lagra dina personliga uppgifter på ett säkert sätt och i ett strukturerat format. Vi kommer inte att dela med oss av dina uppgifter och vi kommer att lagra all data om dig inom EU/EES. I den mån vi har samarbetspartners som befinner sig utanför EU/EES kommer vi vidta skyddsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade.

  • Fick du svar på din fråga?