Hur raderar jag mina uppgifter i era register?

 • Du kan när som helst be oss att radera samtliga av dina personliga uppgifter i våra register. Hör av dig till [email protected] bara!

  De legala förutsättningarna för att radera information är;

  • Dina personuppgifter är inte nödvändiga längre för de ändamål som vi hade när vi samlade in uppgifterna
  • Det samtycke som du gav oss när vi började samla in och behandla dina uppgifter har du återkallat och därför har vi inte längre någon rättslig grund att fortsätta att behandla och spara dina uppgifter
  • Om Tooorch har gjort en avvägning av ”berättigat intresse” och det visar sig saknas berättigat intresse (och du invänder mot denna avvägning) för oss som väger tyngre än den risk som du som enskild person tar. Du har alltid rätt att ta del av hur eventuella avvägningar har gjorts av oss. I så fall skall du kontakta oss.
  • Om dina personliga uppgifter har samlats in eller behandlats på ett sätt som inte är lagenligt
  • Om dina personliga uppgifter behöver raderas för att Tooorch skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som vi eventuellt omfattas av

  Det kan finnas situationer när det är omöjligt för oss att tillstå begäran om att radera dina uppgifter. Detta kan uppstå om;

  • Vår fortsatta hantering av dina uppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna utöva någons rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet.
  • Vår fortsatta hantering av dina uppgifter krävs för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse som vi inte kan undvika
  • Vår fortsatta hantering krävs för att vi skall kunna fastställa, försvara eller göra gällande eventuella rättsliga anspråk
 • Fick du svar på din fråga?