Kan jag få se vilka uppgifter ni sparat om mig?

  • Ja det kan du! Lagen ger dig rätt att utan kostnad begära att få se vilka uppgifter vi har sparat om dig, hur vi behandlar dessa uppgifter och syftet eller ändamålet med detta. Vi kommer att svara på en sådan begäran så snart vi kan och utan dröjsmål. Om det skulle vara så att vi inte kan svara upp till dina önskemål till fullo kommer vi att låta dig veta detta och varför. 

    Om du vill komma in med en sådan begäran måste du vara beredd att styrka din identitet så att vi försäkrar oss om att dina personliga uppgifter inte sprids till obehörig person. Vi kommer att skicka ett utdrag av vårt register till den adress där du är folkbokförd.

    Oavsett när kan du be oss att eventuella felaktigheter i dina personliga uppgifter ändras till det rätta. Du kan också komplettera dina uppgifter om något skulle var ofullständigt. Kontakta oss så kommer vi skyndsammast att hjälpa dig.

  • Fick du svar på din fråga?