Hur justerar jag mina ekrar för att rikta hjulet?

  1. Kontrollera samtliga ekrar – för att rikta hjulet måste alla ekrar vara på plats. Droppa lite olja eller någon form av rostlösare på varje ekernippel där ekern möter nippeln. Det gör jobbet lättare. Om du behöver byta någon eker finns det som sagt en beskrivning för det nedanför denna punktlista.
  2. Se till att du har en bra och nära referenspunkt mot fälgkanten. Låt hjulet sitta kvar på cykeln om du skall använda dig av buntband-metoden, eller ta av hjulet och häng det i riktstället.
  3. Snurra hjulet och känn efter igen så att alla ekrar känns lika hårt spända. En eker har samma gängning som en vanlig skruv. Oftast jobbar man nerifrån och det betyder att du spänner ekern genom att skruva nippeln motsols. Försök gänga på mer av ekernippeln på ekern vilket resulterar i att ekern spänns.
  4. När ekrarna är jämt spända snurrar du hjulet och tar reda på vart avvikelsen är. Hur stora avvikelser som går att rikta upp är helt beroende på vilken typ av hjul det är och kvalitén på hjulet. Men slår hjulet mer än en centimeter så finns det stor risk att du behöver köpa ett nytt hjul.
  5. För att justera bort avvikelserna i sidled spänner du helt enkelt på den sida som du vill förflytta fälgen åt. Vill du flytta fälgen åt höger så spänner du på navets högra sida och samtidigt släpper på ekrarna på fälgens vänstra sida. Tänk på att jobba i otroligt små steg – skruva därför bara ekernipplarna max ett kvarts varv i taget. Du kommer se resultat direkt.
  6. Snurra hjulet och se hur avvikelserna i sidled försvinner ju mer du justerar. Tänk på att hålla alla ekrar lika hårt spända.
  7. När du känner dig nöjd i sidled kan det finnas avvikelser i höjd på fälgen och även dessa måste justeras bort.
  8. För att justera cykelhjulet i höjdled spänner du eller släpper på ekrarna där avvikelserna finns, tänk på att du måste spänna / släppa lika mycket på ekrarna på ömse sidor av hjulet – annars kommer hjulet bli skevt igen.
  9. Upprepa med justering i höjd tills du är nöjd. Nu är hjulet förhoppningsvis rakt i sidled och i samma höjd.
  10. Känn på insidan av fälgen så ingen eker blivit för lång och sticker igenom, är fallet så måste denna vassa kant filas ner så att den inte går igenom fälgbandet och punkterar slangen.
  11. Montera tillbaka fälgband, däck och slang.
  12. Montera på hjulet på cykeln och provcykla. Den första biten kan cykeln och hjulet ge ifrån sig lite oljud. Det är ekrarna som sätter sig ordentligt på plats vilket är helt normalt. Kontrollera en sista gång att hjulet inte är skevt.
 • Fick du svar på din fråga?