Kan man laga ett skevt cykelhjul?

  • Ja det kan man! Ett cykelhjul är uppbyggt av många komponenter men framförallt navet, fälgbanan och ekrarna är de viktigaste. Navet sitter ihop med fälgbanan genom ekrarna. I de flesta fall är det 32 ekrar men det varierar beroende på nav och fälgbana.

    För att ett hjul ska klara alla påfrestningar behöver ekrarna ha en jämn och lika hård spänning på varje eker. Om en eker går av eller om en av ekrarna inte har samma spänning som de övriga riskerar hjulet att bli skevt.

    Man justerar hjulet - eller riktar det - genom att justera ekrarna. Läs hur du gör i vår guide Att rikta cykelhjul genom att klicka här.

  • Fick du svar på din fråga?