Vilka krafter påverkar min cykling?

  • När du cyklar är det många krafter som samverkar och påverkar hur fort det går. Dina benmuskler för pedalerna och tramporna runt vilket skapar en framåtdrivande kraft.

    Tyngdkraften verkar neråt – om du har utförsbacke hjälper det dina egna krafter (eftersom du har lägesenergi som omvandlas till rörelseenergi). Åt andra hållet verkar luftmotstånd och rullmotstånd. Vid låga hastigheter (kanske upp till 15 km/h) har rullmotstånd och luftmotstånd ungefär lika stor påverkan. På högre farter är luftmotståndet en mycket större faktor och val av kläder spelar stor roll.

    Läs gärna mer om rullmotstånd i vår introduktion till rullmotstånd här.

  • Fick du svar på din fråga?