Vad är en golvpump?

  • Golvpumpar eller fotpumpar är cykelpumpar som är avsedda att användas hemma och förvaras i garage, förråd eller liknande. De är optimerade för att pumpa snabbt och kunna ge ett högt däcktryck. De är ofta lite mer skrymmande och väger mer än andra lättare pumptyper. Golvpumpar är oftast en lång cylinder med en lång slang och ett munstycke i ändan. Var noggrann med att kontrollera golvpumpens munstycke och att den är kompatibel med de ventiler du vill pumpa (se bild nedan). De flesta golvpumpar klarar fler än en ventiltyp. Läs gärna mer om hur du väljer cykelpump i vår guide här. 

    Det finns golvpumpar med och utan däcktrycksmätare. Det kan vara en god idé att ha en golvpump med däcktrycksmätare för att få ett hum om hur mycket luft man pumpat i sitt däck, men vi rekommenderar ändå att man skaffar sig en separat däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket mer exakt. Läs gärna vår guide Hur välja däcktrycksmätare för att lära dig mer.

  • Fick du svar på din fråga?