När används en konnyckel?

  • En konnyckel som är tunnare variant av blocknyckel används för att justera tex hjullager.  

  • Fick du svar på din fråga?