Kan man pumpa ett däck tills det sprängs?

  • Om du inte har några skador på slangen eller cykeldäcket är det nästan omöjligt att pumpa ett däck så hårt att det sprängs. Det finns stora marginaler och det finns ingen risk att du av misstag pumpar däcket så hårt att det sprängs. Om du kör med kompressor bör du dock vara försiktig och inte överstiga rekommenderade maxtryck!

    Det är också viktigt att alltid kolla efter eventuella skador på däcket eftersom ett skadat cykeldäck löper ökad risk att gå sönder. Det finns dock ingen risk för personskador som det kan göra när man pumpar bildäck med tryckluft.

  • Fick du svar på din fråga?