Vad är rullmotstånd?

  • Rullmotstånd är en kraft som motverkar den rörelse ett föremål beskriver när det rullar över en yta. Denna motkraft uppstår framförallt då föremålet (cykeldäcket) eller ytan (underlaget) deformeras i kontakten som sker. Den energin som skapas i detta deformerande återgår inte till fullo till den rullande kroppen när deformationen upphör och därför har en motkraft skapats.

    Vidare kan rullmotstånd uppstå när den rullande kroppen slirar något gentemot ytan i själva rullandet. Notera att det bara är den sistnämnda som är en egentlig friktion. Enligt ovanstående resonemang – och självklart sunt förnuft – har ett hårt pumpat däck lägre rullmotstånd än ett löst pumpat däck på hårt underlag, eftersom det löst pumpade deformeras mer. Detta gäller såklart inte om underlaget är mjukt… alla som cyklat på sand vet att rullmotståndet är högre med smala däck än det är med löst pumpade ballongdäck.

    Läs gärna mer om rullmotstånd i vår introduktion till rullmotstånd här.

  • Fick du svar på din fråga?