Vad är en torxnyckel?

  • En torxnyckel är ett verktyg som används för att skruva i och ur torxskruv, skruvskalen har stjärnformat huvud.  Torxskruvar är vanligt förekommande på cyklar där T20/T25/T30  är de vanligast förekommande storlekarna.

  • Fick du svar på din fråga?