Vad är en rampump?

  • Cykelpumpar som fästs vid ramen på cykeln är ofta längre och kraftigare än minipumparna och kan därmed pumpa snabbare och ge ett högre lufttryck. Precis som för handpumparna måste man vara försiktig när man pumpar eftersom de kan skada ventilen eller gummit i slangen där ventilen sitter fästad. Var noga med att säkerställa att du har rätt pump för rätt ventil (se bild nedan). Läs gärna mer om hur du väljer cykelpump i vår guide här. 

    Om du köper en rampump rekommenderar vi att du skaffar sig en separat däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket. De digitala mätarna är bäst. Läs gärna vår guide Hur välja däcktrycksmätare för att lära dig mer. 

  • Fick du svar på din fråga?