Vad är en CO2 pump?

  • Kolsyrepumpar är Cykelpumpar som fyller däcket med luft snabbt och smidigt genom att använda sig av förfyllda luftbehållare med komprimerad kolsyra eller koldioxid (CO2). De är inte de mest miljövänliga cykelpumparna eftersom man inte kan återanvända CO2 behållaren. En CO2 behållare innehåller normalt ca 16 – 25 gram CO2 och kan normalt pumpa upp ett 27,5 tums landsvägsdäck till 8 bar, eller ett 29 tums mountainbike däck till 2,1 bar vilket normalt är fullt tillräckligt. 

    Kom ihåg att man bara har en gång på sig – när CO2 behållaren är tom är den tom så det är viktigt att man gör rätt från början. När man tömmer CO2 behållaren och pumpar däcket blir behållaren väldigt kall och därför är det bra att ha handskar på sig. CO2 pumparna har den nackdelen att CO2 tenderar att läcka ut ur slangen och däcket snabbare än luft och därför måste man oftast kontrollera lufttrycket igen redan nästa dag. Var noga med att säkerställa att du har rätt pump för rätt ventil (se bild nedan). Läs gärna mer om hur du använder CO2 pump i vår guide här.

    Om du köper en CO2 pump rekommenderar vi att du skaffar sig en separat däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket. De digitala mätarna är bäst. Läs gärna vår guide Hur välja däcktrycksmätare för att lära dig mer.

  • Fick du svar på din fråga?