Vad är en tubeless pump?

  • Tubeless-pumpar är cykelpumpar som är specialgjorda för att vara bra på att pumpa slanglösa cykeldäck. För att pumpa upp ett slanglöst däck måste man ofta skapa en väldigt snabb och stor ström av luft för att tvinga ut sidorna på däcket mot fälgen innan luften hinner läcka ut. Detta görs genom att tubeless-pumpen har en liten tank av luft som man pumpar upp med en manuell handpump först. Därefter släpps allt det lufttryck man pumpat upp i tanken snabbt ut till däcket vilket skapar en chock-effekt. Det gör att lufttrycket snabbt tvingar ut däckets sidor och därmed stannar luften kvar i däcket för vidare pumpning. Var noga med att säkerställa att du har rätt pump för rätt ventil (se bild nedan). Läs gärna mer om hur du väljer cykelpump i vår guide här. 

    Om du köper en tubeless-pump rekommenderar vi att du skaffar sig en separat däcktrycksmätare för att mäta lufttrycket. De digitala mätarna är bäst. Läs gärna vår guide Hur välja däcktrycksmätare för att lära dig mer.

  • Fick du svar på din fråga?