Hur monteras en fast monterad cykelkorg?

 • Att montera eller byta ut en fast monterad cykelkorg är oftast inga problem, har du en fast monterad korg sedan tidigare är det 99,9% fallen samma typ av infästning på en ny cykelkorg som är avsedd för fast montering från oss. Då är det bara att skruva loss korgen i sitt fäste som sitter på styrhuvudet samt i korgstaget som går från framhjulet till cykelkorgen. 


  Ska du montera en korg på en cykel som inte tidigare haft en korg kommer en liten guide här:

  1. Börja med lossa styrstammen så att du kan montera fast fästet för korgen som ska sitta fäst mellan lagerjusteringsmuttrarna för styrlagret. Styrstammen lossas oftast genom en 6 mm insexskruv som sitter i mitten rakt ovanifrån på styrstammen, skruva den några varv och sedan knacka försiktigt ner skruven med hjälp av ett dorn och hammare. Styrstammen sitter fast med en expander, vilket oftast kärvar lite grann. Skruva inte loss skruven helt då - släpp som sagt bara några varv och knacka ner skruven. Då ska styrstammen släppa och du kan sedan lyfta upp den. Skruva av översta muttern på styrlagret och trä på på fästet för styrhuvudet. Gänga sedan tillbaka muttern, sätt tillbaka styrstammen och dra åt den igen. Tänk på att få samma höjd på styrstammen som tidigare.  

   (fäste för styrhuvud)
  2. När du fått fast fästet i styrhuvudet, lossa en mutter i taget för framhjulet och fäst korgstaget

   (Korgstag)
  3. Dra åt muttrarna igen hårt, innan du drar åt justera in korgstaget ungefär i den vinkel som det behöver sitta för att gå att fästa i korgen.
  4. Montera fast cykelkorgen i fästet i sturhuvudet, tänk på att se till att vajer från växel och frambromsen kan "löpa" fritt och inte blir begränsade - dra åt de två skruvarna. 
  5. Matcha in korgstaget mot korgen, ibland behöver man böja fästet som sitter i styrhuvudet något för att det ska passa bra - du kan även behöva vara tvungen att lossa muttrarna till framhjulet för ändra vinkeln på korgstaget. Sätt fast staget i korgen - dra åt, glöm inte känna på muttarna för framhjulet en gång så att dom verkligen är åtdragna.
  6. Nu är din cykel redo för att njutas på tillsammans med din nya cykelkorg! 
 • Fick du svar på din fråga?