Hur gör jag en reklamation?

 • Om en produkt inte fungerar, är skadad eller inte motsvarar den beskrivning som vi har angivit vid köptillfället kan du reklamera produkten.

  Det är bara ursprungliga fel som omfattas av reklamationsrätten. Om du har använt produkten och fel har uppstått på grund av normalt slitage gäller inte reklamationsrätten. Reklamation skall göras inom skälig tid, dock senast inom två månader. 

  Vid reklamation av en produkt skall du kontakta kundtjänst. Det gör du genom att maila oss på [email protected]

  Vi behöver ifrån dig:
  Ordernummer
  Bild på produkten
  Bild på felet
  Felbeskrivning på felet

 • Fick du svar på din fråga?