Vad är rekommenderat lufttryck?

  • För att veta vilket lufttryck som är det rekommenderade måste du veta vilka cykeldäck som sitter på din cykel. Det finns alltid en angivelse på däckets sida som anger det rekommenderade lufttrycket.

    Lufttrycket anges oftast både i PSI (Pounds per square inch) eller bar. Som tumregel kan man säga att smala cykeldäck behöver ett högre lufttryck och breda cykeldäck behöver ett lägre lufttryck. Läs gärna mer i vår guide om lufttryck här.

  • Fick du svar på din fråga?