Hur väljer man rätt storlek på hjälmen?

  • Mät ditt huvuds omkrets där det är som störst- detta är oftast mitt på pannan.

    Avrunda uppåt till närmsta centimeter. Har du inte tillgång till ett måttband kan du t.ex. använda ett snöre som du sedan mäter med en linjal eller tumstock.

    När du vet ditt huvuds omkrets filtrerar du enkelt fram hjälmar som passar dig med hjälp av vårt filter "Passar huvudstorlek".

  • Fick du svar på din fråga?